Danışmanlık

DANIŞMANLIK

Uzman personelmiz eşliğinde sizin için en uygun lojisitk şemaları geliştirilerek , yüklemelerinizin masraflarını azaltma ( asgariye indirme ) konusunda danışmanlık hizmeti sunulur.Mail ve telefon ile de ihracat sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü konu ve durumda sürekli destek sağlanarak, gerekli kontrol ve düzeltmeler yapılarak yönlendirmelerde bulunulmaktadır.